Savitarnos svetainėPrisijungimo vardas - knygelės numeris

Pirmą kartą jungiantis prie sistemos slaptažodis sudarytas iš pirmų trijų gatvės raidžių, gatvės numerio ir buto numerio

Pvz. Ąžuolo g. 13 - 3 slaptažodis yra ąžu133

Pvz. Šv. Jokūbo g. 24A - 12 slaptažodis yra šv.24a12

Pvz. V. Kudirkos g. 31 slaptažodis yra v.k31

Kainos ir tarifai

Druskininkų savivaldybės teritorijoje administruojamų  ir prižiūrimų

daugiabučių namų  bendrojo naudojimo objektų tarifai

Eil.Nr.

Paslaugos (įkainio) pavadinimas

Tarifas

(1m2 naudingo

ploto) EUR per mėnesį  be  PVM

Tarifas patvirtintas

1.

 

Pastato eksploatavimo išlaidų tarifas 1 kv. metrui bendrojo (naudingojo) ploto per mėnesį gyvenamųjų patalpų savininkams

iš jų:

- su gyvenamosiomis patalpomis susijusių bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir bendrosios inžinerinės įrangos nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) išlaidų tarifas;

- su gyvenamosiomis patalpomis susijusių bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir bendrosios inžinerinės įrangos nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) administravimo išlaidų tarifas.

 

 

0,18

 

 

0,11

 

 

0,07

Druskininkų savivaldybės tarybos 2015  - 06 - 30   sprendimu Nr. T1 - 57

2.

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifas:

iš jų:

-  šilumos punktui ;

-  šildymo sistemai;

-  karšto vandens sistemai.

0,05

 

 

0,03

0,01

0,01

Druskininkų savivaldybės tarybos 2014  - 11 - 28 sprendimu Nr. T1 - 194

3.

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis:

- kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo sistema;

- kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo sistema.

 

1,54

1,52

Druskininkų savivaldybės tarybos 2017  - 03 - 30 sprendimu

Nr. T1 - 48