Savitarnos svetainėPrisijungimo vardas - knygelės numeris

Pirmą kartą jungiantis prie sistemos slaptažodis sudarytas iš pirmų trijų gatvės raidžių, gatvės numerio ir buto numerio

Pvz. Ąžuolo g. 13 - 3 slaptažodis yra ąžu133

Pvz. Šv. Jokūbo g. 24A - 12 slaptažodis yra šv.24a12

Pvz. V. Kudirkos g. 31 slaptažodis yra v.k31

Valdybos narių atranka

SKELBIMAS

DĖL KANDIDATŲ Į UAB „DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIS“ NEPRIKLAUSOMUS VALDYBOS NARIUS ATRANKOS

2019-09-05

UAB „Druskininkų butų ūkis“, juridinio asmens kodas  152007157, buveinės adresas: Ligoninės g. 12, Druskininkai,

skelbia kandidatų atranką į UAB „Druskininkų butų ūkis" nepriklausomų valdybos narių, turinčių kompetenciją:

1.  kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją ekonomikos srityje;

2.  kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją vadybos srityje;

3.  kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją statybos inžinerijos srityje.

Kandidatai į UAB „Druskininkų butų ūkis" nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

Kandidatai į UAB „Druskininkų butų ūkis" nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti UAB „Druskininkų butų ūkis" vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat UAB „Druskininkų butų ūkis" darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš UAB „Druskininkų butų ūkis" , išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise UAB „Druskininkų butų ūkis" akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su UAB „Druskininkų butų ūkis" nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš UAB „Druskininkų butų ūkis" (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko UAB „Druskininkų butų ūkis" auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

5. kandidatas neturi būti ėjęs UAB „Druskininkų butų ūkis" valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

6. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti konkrečios savivaldybei atstovaujančios institucijos, kuri yra UAB „Druskininkų butų ūkis" akcijų valdytoja ar savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

7. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

Kandidatai į UAB „Druskininkų butų ūkis" nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.  pretenduojantys į valdybos nario, turinčio kompetenciją ekonomikos srityje, vietą turi turėti:

1.1. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ekonomikos srityje arba 3 metų darbo patirtį minėtoje srityje;

2. pretenduojantys  į  valdybos nario, turinčio kompetenciją vadybos srityje, vietą turi turėti:

2.1.  aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą vadybos srityje arba 3 metų darbo patirtį minėtoje srityje;

3.  pretenduojantys į valdybos nario, turinčio kompetenciją statybos inžinerijos srityje, vietą turi turėti:

3.1.  aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą statybos inžinerijos srityje arba 3 metų darbo patirtį minėtoje srityje.

UAB „Druskininkų butų ūkis" nepriklausomi valdybos nariai renkami 4 (ketverių) metų kadencijai.

Atrankos būdas – pokalbis. Atranką vykdys Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

Informacija dėl nepriklausomo valdybos nario atlygio

UAB „Druskininkų butų ūkis" nepriklausomiems valdybos nariams atlygis už jų veiklą valdyboje nenumatomas.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

2. kandidato gyvenimo aprašymas;

3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

5. kiti reikalingi dokumentai (ar jų kopijos), patvirtinantys, kad kandidatas atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus;

6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

Adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

1. įteikti asmeniškai adresu: UAB „Druskininkų butų ūkis“, Ligoninės g. 12, 66249 Druskininkai, Darbo laikas: Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.; Penktadienį nuo 8.00  iki 15:45 val.; Pietų pertrauka: 12 – 12:45 val.

2. atsiųsti paštu (registruotu laišku) arba per kurjerių tarnybą, adresu: UAB „Druskininkų butų ūkis“, Ligoninės g. 12, 66249 Druskininkai;

3. dokumentus pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, atsiųsti elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , laiško pavadinime nurodant „Valdybos narių atranka“.

Dokumentai priimami iki 2019 m. rugsėjo 25 d.

UAB „Druskininkų butų ūkis“ kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą: Aušra Vaivadienė  tel. nr. 8 313 52100,                     el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ,  jos nesant dėl ligos, atostogų, komandiruotės, Ona Povilanskienė,                           tel. nr.8 615 96034, el. p. o.povilanskiene@dbu.lt

Bendrovės interneto svetainės adresas: www.dbukis.lt ( http://dbukis.lt/)

Bendrovės veiklos ataskaitos skelbiamos: www.dbukis.lt ( http://dbukis.lt/)

PRIDEDAMA:

1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija.

2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese.